Monthly Archives: March 2014

Hotspot dengan Fungsi Roaming Menggunakan Mikrotik

Hotspot dengan Fungsi Roaming Menggunakan Mikrotik

Pada artikel ini saya akan sedikit membahas mengenai fitur roaming pada Wifi Hotspot. Tentunya akan sangat menyenangkan bukan apabila kita mempunyai beberapa AP Hotspot dan sudah mendukung roaming, sehingga apabila ada user yang konek ke AP kita tidak perlu login berulang-ulang apabila berpindah tempat dati satu AP ke AP lainya. Read more »